Zgodovina našega društva

Zgodovina našega društva
Taborniška dejavnost v Kamniku se je začela leta 1963 v prostorih gimnazije Kamnik, ko je bila ustanovljena Četa Bistriških gamsov. Ime smo poiskali v naravi oz. so to kamniški simboli. Gams je simbol kamniških planin, Kamniška bistrica pa je reka, ki teče skozi naše mesto in izvira pod kamniškimi Alpami. Leta 1982 se je četa poimenovala v Odred, kasneje pa v Rod Bistriških Gamsov. Pravzaprav je že od leta 1926 v Kamniku deloval Gamsov Steg skavtov in planink, leta 1955 pa so taborniki najprej ustanovili Odred Belih Gora, ki je prenehal delovati, kasneje pa je ponovno zaživel pod sedanjim imenom. Rod Bistriških Gamsov je torej star že več kot 45 let, vendar ima danes zelo mlade člane. Leta 2005 se je v rodu zamenjalo vse vodstvo, ki se lahko že takoj pohvalimo s tem, da nam je uspelo povečati število članov. Rod ima namreč še enkrat toliko članov kot prejšnja leta.

-zgodovina je v fazi dopolnitve-

Vas zanima aktualno dogajanje, naše novice in poročila z akcij?
Prijavite se na Gamsove novice.

© 1963 - 2023, Rod bistriških gamsov Kamnik. Vse pravice pridržane. // Izdelava spletnih strani www.webko.si
Tiskanje strani: https://www.rbg-kamnik.si/kdo-smo/zgodovina