V nedeljo, 20. marca vodstvo rodu organizira redni občni zbor. Potekal bo v spodjih prostorih Doma kulture Kamnik, od 18. do predvidoma 19. ure. K sodelovanju ste vabljeni vsi starši naših članov in člani, starejši od 15 let, ki imajo na glasovanju tudi volilno pravico, mlajše člane pa predstavljate starši oz. skrbniki.

Predlagan dnevni red:
  • Uvodni del + potrditev dnevnega reda
  • Programsko poročilo za 2021
  • Finančno poročilo za 2021
  • Programski plan za 2022
  • Finančni plan za 2022
  • Razno

Lep taborniški pozdrav,
Matevž Vreš (Starešina rodu)